Χορηγίες

Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από δημόσιους πόρους. Αποδέκτες πολιτιστικής χορηγίας μπορούν να είναι όχι μόνο δημόσιες υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πολιτιστικούς σκοπούς.

Ο νόμος 3525/07 (αναρτάται παρακάτω με τις τροποποιήσεις του) προβλέπει κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να προβούν σε πολιτιστικές χορηγίες. Αναρτώνται επίσης, πρότυπο αίτησης του Χορηγού και πρότυπο σύμβασης μεταξύ Χορηγού και Αποδέκτη.

Το Τμήμα Χορηγιών επιδιώκει την ταχεία εξυπηρέτηση των Χορηγών και των Αποδεκτών.

Media Kit Tool

Κατεβάστε το Media Kit